Sněm jaro 2024

Datum konání: 11. 02. 2024
Datum vydání: 27. 06. 2024
Zápis vytvořil: Lenka

Zápis ze sněmu spolku Volná společnost pro historii a šerm Les Enfants Perdus, z. s., konaného dne 11. 2. 2024

1. Zahájení sněmu (Jan Galia) a seznámení s programem.

Zapisovatel: Lenka Kulová

 

2. Podepsaná prezenční listina, účastní se 13 + 1 online z 23 aktivních členů + 1 přítomný neaktivní člen.

Jeden člen, Jan Langer, musel odejít v 16:00, proto většina hlasování proběhla v počtu 13 členů.

Aktualizace adresáře: doplnění e-mailových adres a telefonů do adresáře skupiny – bude realizováno později prostřednictvím emailů.

Nikomu nebylo odebráno členství.

3 noví čekatelé – Anna Křenková, Štěpán Obadal a Jan Jančálek.

 

3. Vyhodnocení uplynulého roku:

Činnost Rady

Změna zápisu v Rejstříku spolků – jsme opět aktivní spolek od října 2023.

 

Hospodaření klubu, finance

Byly předneseny informace o účetnictví za rok 2023.

Na účtu a v hotovosti spolku je 127 956,- Kč,

Hlasování o tom, jestli má spolek přijmout vyúčtování roku 2023: ano 12, ne 1, zdržel se 1.

 

Proplácení cestovních náhrad

Sepsat návrh nebo návrhy pro proplácení cestovních náhrad na základě zákonů a vyhlášek vztahující se na spolky.

Za Radu spolku připraví pokladník.

Návrhy budou předloženy na secvičné 1. 5. 2024, která bude vyhlášena i jako mimořádný sněm spolku.

 

Akce 2024

Březen - Jankov (2.3.) Třicetiletá válka

Květen - secvičná (1.5.) - od 9:00, místo: Nová Horka (Lucka zjistí a zajistí)

Červen Chomutov (25.-26.6.) Třicetiletá válka

Červenec - Hukvaldy (20.-21.7.) Třicetiletá válka

Srpen - Tenczyn (3.-4.8.) (Polsko), 50. léta 17. století

Dny Brna, (16.-18.8.) Třicetiletá válka

Září - Praha, Bílá hora, (21.-22.9.) Třicetiletá válka

sv. Václavské střelby (28.9.)

 

4. Další témata

 

Velký stan a jeho stav

Je potřeba nová střecha a částečná nebo úplná výměna konstrukce střechy. Sněm uvolnil na rekonstrukci stanu do 40 000 Kč.

Zajistí:

Rada spolku – Proměření střechy a tyčí, zajištění celtoviny a ušití střechy.
Rada spolku s Petrem Turoněm – zajistí dřevo a výrobu tyčí.

Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

Stanovy

Nové jsou zveřejněné na webu spolku.

Případné další návrhy úprav stanov lze vznést v průběhu roku 2024 a budou projednány na

sněmu v roce 2025.

 

Účet spolku

Rada informovala, že zajistí bankovní účet s výhodnými podmínkami pro spolek a internetovým bankovnictvím.

 

5. Volba Rady – předseda:

Lukáš Křenek - pro 11, proti 1, zdržel se 1

Petr Turoň - pro 2, proti 11, zdržel se 0

Jéňa… pro 0, proti 12, zdržel se 1)

- místopředseda:

Václav Švirga - pro 7, proti 4, zdržel se 2

Jan Galia - pro 6, proti 7, zdržel se 0)

- pokladník:

Libor Kovář - pro 10, proti 1, zdržel se 2

Eliška Feixová - pro 3, proti 10, zdržel se 0

 

6. Diskuse:

- Věci spolku na akce jsou nově uskladněny u Jana Galii. Budou se zjišťovat možnosti jejich přemístění po sezóně 2024.

- U akcí, kromě základních, dosud zmiňovaných, informací, uvádět na uzavřené části webu spolku jejich očekávaný přínos pro spolek.

- Sněm neshledal důvod svolávat kontrolní komisi.

 

7. Účast – celkem 13 + 1 online řádných členů a 1 neaktivní člen, viz prezenční listina.

Jan Langer

Eliška Feixová

Lenka Kulová

Jaromír Rečka

Lucie Augustínková

Jan Galia

Václav Švirga

Libor Kovář

Jan Kovář

Jiří Matyáš

Petr Turoň

Lukáš Křenek

Adam Petráš

Martin Kovář (online)

Martina Fojtíková (neaktivní člen)

 

 

 

 

Zapsala: Lenka Kulová Kontroloval: Lukáš Křenek


Přihlášení

Aktuality

Hukvaldy

14. 07. 2024

O víkendu 20-21.7.2024 budeme na Hukvaldech! Zúčastníme se akce Obléhání nedobytné pevnosti. Přijďte se podívat a užít si spolu s námi krásy hradu hukvalského. Více informací o akci je zde.

Portášské slavnosti

09. 07. 2024

O víkendu 12-14.7.2024 budeme ve Valašské Bystřici, kde se zúčastníme Portášských slavností a bojové ukázky. Přijďte si užít horký letní víkend s námi. Více informací o akci je na letáku zde.

Secvičná

28. 04. 2024

Ve středu 1.5. od 9:00 se budeme secvičovat na zámku v Nové Horce. Budeme opakovat povelovou techniku jednotlivých oddílů (mušketýři, arkebuzíři, pikenýři). Následně také vzájemnou spolupráci oddílů a pohyb ve větším tvaru.

Starší aktuality